#کمیک

thor
فیلم محبوب ثور راگناروک این فیلم براساس کمیک های مارول ساخته شده که یکی از اصلی ترین اونها سری ثور:راگناروک است که مار در اینجا به صورت کامل و ترجمه شده برای شما فراهم کرده ایم.