دانلود کمیک

Planet Hulk
در این پست ما برای شما شاید بشه گفت معروفترین کمیک هالک رو تحت عنوان (جنگ جهانی هالک) آماده کرده ایم.امیداریوم از مطالعه اون لذت ببرید.