(Hand of God (supernatural

قدرت خدا

hand of god (عملا به شیء ای گفته میشود که مستقیما توسط خدا لمس شده) و مقداری از قدرت او را شامل میشود که در سراسر جهان پراکنده شده بودند اما لوسیفر معتقد بود که دست ها در سیل بزرگ از بین رفته اما در قرن بیستم توانستند پیدایشان کنند دستان خدا بخش کمی از قدرت خدا را در خود دارد و (زمانی که فرشتگان یا شیاطین ان را لمس کند به فرد اجاازه استفاده از قدرت ان شیء را دریافت میکند) اگر انسانی شیء را لمس کند و انرژی را دریافت کند انسان با جذب انرژی ناخواسته منفجر میشود (دستان خدا فقط یک بار قابل استفاده هستند و بعد از از دست دادن انرژی شیء دیگر کاربردی ندارد) قدرت یک دست خدا کافیه که یک شیطان رو تبدیل به خاک کنه یا یک Archangel رو به شدن زخمی کنه حتی با گفتن کلمه قدرت یک زیر دریایی از بین رفت. به نظر می رسد اگر قدرت از دست خدا گرفته نشود ، قدرت می تواند به طور نامحدود در درون اشیاء باقی بماند

The Ark of the Covenant

اولین قطعه دست خدا صندوق میثاق (The Ark of the Covenant) صندوق عملا یک دست خدا بود که در زمانه نامعلومی ایجاد شده بود کشتی در کل نابود شد اما یک قطعه از ان باقی ماند. این قطعه توسط Gumprecht و حزب Thules برای اطمینان از پیروزی نازی ها در جنگ جهانی دوم به دست اوردند پس از آن که توسط دلفین سیدوکس استفاده شد ، قطعه کشتی بی فایده شد بعد به دین داده شده و العا در پناهگاه نگهدداری میشود.

The Ark of the Covenant

The Rod of Aaron

دومین قطعه The Rod of Aaron (عصای هارون) در روز ششم افرینش توسط خدا ساخته شد و به هارون برادر موسی در زمان طاعون داده شد و در یک انبار توسط کراولی نگهداری میشد زمانی که لوسیفر و یک شیطان مچ کراولی رو موقع پیدا کردن عصا گرفتن کروالی قدرت عصا رو گرفت و سعی در گشتن لوسیفر کرد اما یک شیطان خود را فدای لوسیفر کرد، و عصا بی فایده شد و عصا در محلی متروکه باقی ماند.

The Rod of Aaron

The Horn of Joshua

سومین قطعه The Horn of Joshua (شاخ جاشوا) یک شوفار که متعلق به پیامبر جاشوا بوده. این دست توسط noel به دست اومده و برای فسخ قرارداد چهارراه noel (همون شاطین چهارراه ها) معامله شد. و زمانی که لوسیفر کستیل رو تسخیر کرده بود از دست در برابر darknesss استفاده کرد اما در کمال تعجب سلاح حتی در صورت استفاده توسط یک Archangel باز هم قادر به صدمه زدن darkness نبود همانجا لوسیفر شاخ را رها کرد. صندئق میثاق و شاخ جوشوا ، هنگامی که از قدرت خود را از دست دادند ، رنگ خود را نیز از دست دادند و به رنگ سفید درآمدند.

The Horn of Joshua
اسفاده شاخ جاشوا توسط لوسیر The Horn of Joshua

اسفاده عصا هارون توسط کراولی

بخوانید:

شیطان های سوپرنچرال

4 فکت از دین وینچستر

سگ های جهنمی سوپرنچرال

نشان قابیل

4 فکت از سم وینچستر