کمیک انگلیسی venom along came a spider

همونطور که تو اخبار شنیدین ظذاهرا قراره ونوم تو فیلمای بعدی مردعنکبوتی حضور پیدا کنه.

بعد از فیلم اختصاصی ونوم با بازی تام هاردی ونوم سر زبونا افتاد و حسابی معرف شد.

برای همین ما یکی از محبوب ترین سری کمیک های ونوم رو براتون فراهم کردیم.

جلپ کمیک ونوم

لینک های دانلود :

Venom along came a spider #1

Venom along came a spider #2

Venom along came a spider #3

Venom along came a spider #4


بخوانید:

5 کمیکی که باید تو فاز 5 مارول استفاده بشه
 ۱۰ چیزی که راجب تسک مستر نمیدانستید 
۵ نسخه قدرتمند از تور
فاجعه آمیز ترین اختراعات دکتر دوم
معرفی ایونت AVENGERS . FANTASTIC FOUR: EMPYRE