Doomsday clock
Doomsday clock

کمیک Doomsday Clock

Doomsday Clock کمیک Watchmen
Doomsday Clock

کمیک Doomsday clock نوشته Geoff Johns ادامه کمیک Watchmen و کراس اور دنیای DC و Watchmen است که در اون کرکتر های محبوبی مثل Doctor Manhattan ، Superman ، Batman و … حضور دارند

دانلود کمیک Doomsday Clock

Doomsday clock Issue #1

Doomsday clock issue #2

Doomsday clock issue #3

Doomsday clock issue #4

برای دیدن و دانلود دیگر کمیک ها بر روی این لینک کلیک کنید