کمیک هارلین
کمیک هارلین

کمیک Harleen

دانلود کمیک انگلیسی Harleen 2019 این کمیک بوک جذاب دارای 3 قسمت است . این کمیک روایتگر داستان بین هارلی کویین و جوکر میباشد.

داستان زندگی هارلی کویین به عنوان یک روانشناس که ناخواسته در مسیر جرم قرار گرفت و شخصیت پیچیده و غیرقابل پیش بینی او دستمایه این کمیک جذاب قرار گرفته تا باری دیگر نگاهی بیاندازیم به ابعاد تاریک بشر و اینبار سرگذشت یکی از شخصیت های جذاب کمک های دی سی را با هم مرور کنیم تا معنی دقیق گفته هارلی کویینز فاران که “مسیر جهنم با نیات خوب سنگفرش شده” را درک کنیم.

برای دیدن دیگر کمیک های جوکر اینجا و برای دیدن دیگر کمیک های هارلی کویینز اینجا کلیک کنید.

کمیک هارلین
کمیک هارلین
Harleen3
Harleen3

لینک های دانلود کمیک Harleen :

Harleen #1

Harleen #2

Harleen #3