کمیک DCeased

کمیک DCeased 2019

کمیک DCeased 2019 از کمیکهای جذاب امسال دی سی است که مورد استقبال طرفداران زیادی قرار گرفت .

در این کامیک دارک ساید با استفاده از جعبه مادر و سایبورگ از طریق فضای مجازی یک ویروس را بین اهالی زمین پخش می کند که باعث وحشی شدن مردم

و حمله آنها به یکدیگر می شود .

علاوه بر مردم تعدادی از قهرمانان نیز مانند رابین نایت وینگ و … نیز دچار این ویروس میشوند .

کمیک DCeased 2019

دانلود کمیک جدید DCeased 2019 زبان اصلی :

1# DCeased 2019

2# DCeased 2019

3# DCeased 2019

4# DCeased 2019

5# DCeased 2019

6# DCeased 2019

برای دانلود کمیک های دیگر اینجا کلیک کنید