مقالات فیلم و سینما

Todd Phillips Movies
تاد فیلیپس کارگردانی که به تازگی با فیلم جوکر حسابی مطرح شد و در تیتر همه خبر ها قرار گرفت.یکی از کارگردان های قدیمی و کاربلد سینما است.تاد برای سینما...