مقالات کمیکی

Cable
کیبل سرباز ایکس ، جش یافته ای از آینده. کیبل که اسم اصلیش نیتن سامرزه مدت زیادی به عنوان یک شخصیت بسیار مرموز و ناشناخته توی کمیک ها حضور داشت...