اسپایدرمن 3

ثور 4

مرد مورچه ای 3

دکتر استرنج 2

پلنگ سیاه 2

کاپیتان مارول 2

نگهبانان کهکشان 3

فیلم فلش

شزم 2

فیلم بتمن

فیلم بلک آدام

آکوامن 2