پیدا شدن بمب در صحنه فیلم برداری اترنالز(eternals)

مارول در حال فیلم برداری فیلم اترنالز در سر صحنه خود بمب پیدا کرد. !!

به موجب پیدا شدن بمبی قدیمی در صحنه فیلم برداری اترنالز که خاج از شهر واقع شده بازیگران این فیلم به سرعت از منطقه خارج شدند

طبق اخرین اخبار هیچ انفجاری رخ ندادهو تیم خنثی سازی بمب به منطقه اعزام شدند

بازیگران و عوامل فیلم تا ایمن سازی کامل منطقه در صحنه حظور پیدا نمیکنند

لینک صفحه اینستاگرام ما:https://www.instagram.com/comicon.ir

مطالب پیشنهادی
کمیک Thor : Ragnarok