فیلم

این فیلم سرنوشت شخصیت محبوب جسی پینکمن رو به تصویر میکشه و ادامه سیرال برکینگ بد است